Tuesday, August 25, 2009

Syair Perahu

Wahai muda kenali dirimu,
ialah perahu tamsil tubuhmu,
tiadalah berapa lama hidupmu,
ke akhirat jua kekal diammu.
Hai muda arif-budiman,
hasilkan kemudi dengan
pedoman,
alat perahumu jua kerjakan,
itulah jalan membetuli insan.
Munkar wa Nakir bukan
kepalang,
suaranya merdu bertambah garang,
tongkatnya besar terlalu
panjang,
cabuknya tiada banyak
terbilang,
Kenali dirimu, hai anak dagang!
di balik papan tidur telentang,
kelam dan dingin bukan
kepalang,
dengan siapa lawan
berbincang?

No comments: