Friday, September 11, 2009

Doa Hari ke 12 Puasa

"Ya Allah, hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian.
Tutuplah diriku dengan pakaian kesederhanaan dan kerelaan.
Tempatkan aku di jalan keadilan dan keikhlasan.
Amankan diriku daripada setiap perkara yang aku takut dengan penjagaan-Mu ,
Wahai Penjaga orang yang takut"

No comments: